tiongchheng 的相簿 > 2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營

依照法國泰澤當地時間表策畫,參與者約30人。 攝影:曾詩文
所在分類 朋友團體: 家人、朋友、團體、聚會
1 2 3 4 5 6 7 > 下一頁 | 最後一頁 1/7
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (1).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (10).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (100).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (101).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (102).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (103).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
封面照片
20130812_0816靈修營 (104).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (105).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (106).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (107).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (108).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (109).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (11).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (110).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (111).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (112).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (113).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (114).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (115).jpg
2013.8.12-8.16青年門徒泰澤靈修營
20130812_0816靈修營 (116).jpg
1 2 3 4 5 6 7 > 下一頁 | 最後一頁 1/7
當日人氣:207   累積人氣:289
系統公告
個人檔案
個人圖檔
ID:tiongchheng
暱稱:長青電子報

其它資訊
本部落所刊登之內容,皆由作者個人所提供,不代表 yam天空部落 本身立場。
POWERED BY
POWERED BY 天空部落
會員登入免費註冊
贊助商連結